Prohlášení o zpracování osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů a vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Cílem tohoto oznámení je informovat vás o nakládání s vašimi osobními údaji v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů ("GDPR") a českým zákonem o ochraně osobních údajů (" ZoOU").

1. Správce zpracovávající osobní údaje

Správcem pro zpracování osobních údajů je:

Berlin Brands Group a.s.

se sídlem Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, Slovenská republika.

ID: 46 895 680,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro, vložka č. 5640/B

("BBG" nebo "my").

Pokud se na nás chcete obrátit v souvislosti s ochranou osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: [email protected] nebo písemně na adrese naší společnosti.

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou v zákoně definovány jako veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, což zahrnuje údaje jako jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a další údaje, které lze spojit s konkrétní fyzickou osobou.

3. Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je používáme

3.1. Proces nákupu

Naše společnost provozuje internetovou stránku electronic-star.sk jako online tržiště a umožňuje vám nakupovat zboží od jiných prodejců, než je naše společnost. Prostřednictvím našich webových stránek zajišťujeme procesy související s uzavřením kupní smlouvy, Za účelem uzavření kupní smlouvy mezi vámi a prodejcem proto shromažďujeme osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, a to jméno a příjmení, e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo. Tyto osobní údaje předáváme prodávajícímu za účelem vyřízení objednávky a plnění dalších povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

3.2. Uživatelský účet

Pokud si vytvoříte osobní uživatelský účet, budete potřebovat své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a také adresu a heslo. Zadání adresy nebo telefonního čísla je nepovinné a slouží k usnadnění uzavření případné kupní smlouvy a dodání zboží. Uživatelský účet nelze zřídit, pokud jste mladší 16 let. Ukládání osobních údajů se provádí po dobu trvání vašeho uživatelského účtu, který můžete kdykoli zrušit.

3.3. Novinky a personalizovaná komunikace

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru a SMS, používáme vámi zadané údaje k pravidelnému zasílání newsletteru a SMS v souladu s vaším souhlasem. Kromě toho shromažďujeme, zpracováváme a používáme informace o newsletteru (název newsletteru, kategorie newsletteru, čas odeslání a čas otevření) a o tom, kdy jste v rámci newsletteru klikli na konkrétní odkaz, abychom vám mohli zasílat personalizované reklamy a nabídky. Vámi zadané údaje a údaje o vašem zákaznickém účtu používáme k tomu, abychom vám mohli předkládat individuální nabídky a reklamy. Pokud si nepřejete dostávat Newsletter nebo SMS, klikněte na odkaz pro odhlášení ve své e-mailové schránce nebo nám pošlete zprávu na [email protected].

3.4. Údaje při používání webových stránek

Náš webový server ukládá údaje o přístupu na naše webové stránky (bez osobních údajů) do protokolových dat, tzv. log souborů. Ukládají se následující údaje: datum a čas přístupu, název a URL požadovaných údajů, informace o tom, zda byl požadavek úspěšný, identifikační údaje použitého prohlížeče, operačního systému a webové stránky, ze které byl přístup proveden. Tyto údaje jsou nezbytné pro používání stránky (navázání spojení, přenos dat). Tyto údaje ukládáme z důvodu bezpečnosti našich systémů, technické správy naší síťové infrastruktury a optimalizace našich služeb.

4. K čemu osobní údaje používáme a jak dlouho je uchováváme

4.1. Účely zpracování

Vaše osobní údaje proto zpracováváme následujícím způsobem:

 • za účelem vyřízení nákupního procesu (nezbytné pro plnění smlouvy / čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • pro účely správy vašeho uživatelského účtu, pokud jste si jej vytvořili (nezbytné pro plnění smlouvy / čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • pro účely zasílání průzkumů spokojenosti se službami poskytovanými prostřednictvím našich webových stránek, pokud jste se z jejich zasílání neodhlásili prostřednictvím odhlašovacího odkazu v příslušném e-mailu nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu [email protected] (nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů / čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 • za účelem zasílání newsletterů a dalších marketingových sdělení, zejména individuálních doporučení (na základě uděleného souhlasu / čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • pro účely vyřizování žádostí státních a jiných orgánů v souvislosti s výkonem jejich pravomocí (nezbytné pro splnění právní povinnosti / čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • pro účely plnění našich daňových a účetních povinností (nezbytné pro splnění právní povinnosti / čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb (nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů/článku. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 • v řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost, k vymáhání nároků vůči nám a k obraně proti nárokům, které jsou proti nám vzneseny (nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů/článku. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 • 4.2. Uchovávání osobních údajů

  Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování. Osobní údaje týkající se vašeho uživatelského účtu proto uchováváme po dobu, po kterou máte účet zřízen, protože je to nezbytné k tomu, abychom pro vás mohli účet provozovat.

  V některých případech je doba uchovávání osobních údajů stanovena podle lhůt stanovených platnými právními předpisy (zejména lhůty uchovávaní pro obchodní dokumentace nebo daňové účely). V případech, kdy byla prostřednictvím našich webových stránek uzavřena kupní smlouva, uchováváme osobní údaje po dobu, po kterou lze v souvislosti s uzavřením smlouvy uplatňovat právní nároky.

  Pokud vaše osobní údaje používáme pro účely doručování obchodních sdělení na vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, kdy jste nám k tomu dali souhlas, budeme tyto údaje uchovávat, dokud svůj souhlas neodvoláte. Pokud vaše údaje používáme na základě našeho oprávněného zájmu, zpracováváme je do doby, než důvod pro jejich zpracování pomine.

  Po uplynutí doby uchovávání jsou osobní údaje standardně zlikvidovány. Obecně však platí, že i když pomine jeden z důvodů pro zpracování, nemusí to nutně znamenat, že přestaneme vaše osobní údaje uchovávat. Je tomu tak proto, že tyto osobní údaje můžeme a někdy i musíme zpracovávat pro jiný účel s jiným právním základem.

  5. Poskytování údajů třetím stranám

  Vzhledem k tomu, že naše webové stránky využívají k prodeji třetí strany, předáváme osobní údaje související s prodejem prodejcům, kteří vystupují jako nezávislí správci a dále zpracovávají osobní údaje v souvislosti s kupní smlouvou, kterou jste uzavřeli, jakož i pro jiné účely a za podmínek, které si sami stanoví. Zároveň mohou prodávající vaše osobní údaje předat třetím osobám - dalším příjemcům - logistickým společnostem nebo poskytovatelům platebních služeb.

  Výhradním prodejcem je v současné době společnost Chal-Tec GmbH, se sídlem Wallstraße , D- 10179 Berlín, Spolková republika Německo, obchodní rejstřík: HRB 98898, Okresní soud Charlottenburg (Berlín), V souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými se společností Chal-Tec GmbH bychom vás rádi informovali, že naše společnost jako její zástupce zpracovává vaše osobní údaje v rámci řešení zákaznického servisu a vyřizování reklamací souvisejících s plněním kupní smlouvy s vámi.

  S výjimkou prodejců zveřejňujeme osobní údaje v následujících případech:

 • splnění zákonných povinností, vládních a jiných požadavků, uplatnění nebo obhajoba nároků nebo řízení v případech, kdy vůči nám uplatňují nároky jiné osoby, přičemž mezi kategorie třetích stran, kterým z těchto důvodů osobní údaje předáváme, patří například soudy, vládní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k urovnání sporů nebo výkonu rozhodnutí nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.
 • Vaše osobní údaje uchovávají někteří naši dodavatelé, kteří je pro nás zpracovávají na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Přitom dodržují veškerá nezbytná bezpečnostní, technická a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu. Jedná se o následující kategorie příjemců, zejména o poskytovatele služeb technické nebo počítačové infrastruktury (včetně společnosti Chal-Tec GmbH), poskytovatele IT služeb, vývojáře našich softwarových aplikací a dodavatele online kancelářských aplikačních služeb.
 • Spolupracujeme také s partnery, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Ty nám umožňují lépe porozumět tomu, jak uživatelé používají naše webové stránky, umístit naši reklamu online a měřit její výkonnost.
 • 6. Zabezpečení osobních údajů

  Snažíme se zpracovávat osobní údaje v souladu se všemi nezbytnými technickými a organizačními opatřeními tak, aby byly chráněny a především nepřístupné neoprávněným osobám. V této souvislosti výslovně upozorňujeme, že při komunikaci prostřednictvím e-mailu nelze zajistit úplné zabezpečení údajů. V případě důvěrných informací proto doporučujeme jejich doručení poštou.

  Abychom co nejlépe ochránili údaje uživatelů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření, která neustále optimalizujeme v souladu s technologickým pokrokem.

  7. Převod do třetích zemí

  Vaše osobní údaje aktivně nepředáváme do třetích zemí mimo EU. Někteří partneři, s nimiž spolupracujeme při zpracování osobních údajů, však takové předávání provádějí, konkrétně do USA, pro které Komise nevydala rozhodnutí o odpovídající ochraně. Předpokladem pro předání do USA je tedy buď váš souhlas, nebo splnění dalších požadavků GDPR. Pro více informací nás prosím kontaktujte na adrese [email protected].

  8. Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

  V souvislosti s osobními údaji, které o vás uchováváme, máte v souladu s platnými právními předpisy následující práva:

 • Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna (čl. 7 odst. 3 GDPR).
 • Máte právo si od nás vyžádat potvrzení o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme (článek 15 GDPR).
 • Máte právo požádat o opravu nebo výmaz svých osobních údajů (články 16, 17 GDPR).
 • Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v případě nepřípustného zpracování (článek 18 GDPR).
 • V případě, že došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, máte právo, abyste o této skutečnosti byli informováni všichni příjemci, kterým byly vaše osobní údaje zpřístupněny (článek 19 GDPR).
 • Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jsme shromáždili na základě smlouvy nebo souhlasu, ve strukturovaném formátu a máte právo na to, abychom tyto údaje na vaši žádost předali třetí straně (článek 20 GDPR).
 • V určitých případech máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (článek 21 GDPR).
 • V případě dotazů ohledně shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, v souvislosti s potvrzením, opravou, omezením zpracování nebo výmazem osobních údajů, jakož i v případě odvolání uděleného souhlasu nebo námitek proti určitému zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte nebo nám napište na adresu uvedenou v bodě 1.

  Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost našemu hlavnímu dozorovému úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, jehož kontaktní údaje naleznete zde. Dozorový úrad v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje naleznete zde.

  9. Seznam souborů cookie

  Přihlášení
  Vložte sem vaši e-mailovou adresu.
  Zadejte minimálně 6 nebo více znaků
  Přihlášení
  Vložte sem vaši e-mailovou adresu.
  Zadejte minimálně 6 nebo více znaků